Natječaj za akademsku godinu 2023./24.

Uvažene studentice i studenti!

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možemo upotrijebiti kako bismo promijenili svijet.“ – riječi su poznatog Nobelovca Nelsona Mandele.
Zahvaljujući obrazovanju, ljudska vrsta sposobna je razumjeti ono što nas okružuje, iskazati svoje interese i potrebe kao i pokazati drugima svoje mogućnosti.
Najodvažniji i najuporniji ogledni su primjer uspjeha koji nadahnjuje, pomaže u stvaranju ideala te ulijeva nadu i povjerenje u pozitivne promjene.

Upravo takvi fokusirani, nepokolebljivi i marljivi mladi ljudi ponos su sada već šest godina aktivne plemenite i humane Zaklade Ivan Bulić.
Vođena životnim idealima i vrijednostima mladoga Ivana, ova Zaklada od svojih početaka pokušava i uspijeva pomagati procese stjecanja znanja s ciljem da učenicima i studentima, mladim istraživačima, znanstvenicima, nastavnicima, inženjerima i tehnolozima u području prehrambene struke, poglavito u pekarstvu, slastičarstvu i konditorstvu, olakša postizanje izvrsnosti u svojim područjima.

Dosad je prepoznato te vrijednim potporama, stipendijama, priznanjima i nagradama nagrađeno šest generacija najboljih.
Trajna želja Zaklade je proširivati i oplemenjivati ovu marljivu i perspektivnu zajednicu željnu stjecanja novih znanja, vještu u svom pozivu te ustrajnu u svojim životnim stavovima.
U tu svrhu, Zaklada djeluje kao važan motivator i podupiratelj svih vas koji težite izdići se iz većine i kontinuirano nadilaziti granice prosječnosti.

Ukoliko se smatraš potencijalnim kandidatom, tvoja je prijava na Natječaj i više nego dobrodošla!
Prihvati priliku koja može dati važan pečat jednom od zasigurno najvažnijih poglavlja mladenačkog života, a istodobno otvoriti čitav spektar mogućnosti za brojne značajne rezultate u budućnosti.
Jer važno je na vrijeme prepoznati vlastiti potencijal i predstaviti svoja akumulirana akademska znanja gospodarskom sektoru koji vapi za kvalitetnim kadrom.
Važno je biti izvrstan za vlastito dobro, ali u konačnici još je važnije uložiti tu izvrsnost za dobrobit svijeta oko sebe.
Sretno!

S poštovanjem,

Upravitelj Zaklade Ivan Bulić
Vladimir Bulić

PREUZMI PRIJAVNICU

PREUZMI BROŠURU O NATJEČAJU

 

 • NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ za akademsku godinu 2023./2024.

   

  ZAKLADA IVAN BULIĆ
  Zagreb, Bani 100
  Zakladna uprava Zaklade Ivan Bulić
  Zagreb 01.06.2023.

  Zaklada Ivan Bulić je osnovana Ugovorom o osnivanju Zaklade zaključenim između Zakladnika, 27. lipnja 2017.
  Osnivanje Zaklade odobreno je rješenjem Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-230-02/17-03/14, UR.BROJ 515-03-02-01/2-17-5.
  Zaklada je upisana u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 248.

  Svrha Zaklade Ivan Bulić jest da se iz zakladne imovine i prihoda koji se iz te imovine stječe, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade, ostvaruju sljedeći društveno korisni doprinosi:
  promicanje biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, osobito u području pekarstva, slastičarstva i konditorstva,
  –     dodjeljivanjem nagrada i priznanja za osobite rezultate rada,
  –     dodjeljivanjem potpora za realizacije značajnih projekata i radova,
  –     dodjeljivanjem stipendija

  najboljim studentima, mladim istraživačima, te projektima i radovima fizičkih i pravnih osoba koje svojim aktivnostima i rezultatima rada daju, ili su dale poseban i trajan doprinos struci.
  Zaklada iz svojih sredstava može dodjeljivati potpore i pomoći i za druge plemenite, humane i društveno korisne ciljeve.

  Posebna svrha Zaklade je sačuvati trajnu uspomenu na humani i plemeniti lik Ivana Bulića.

  Cilj Zaklade je trajno podupirati i pomagati  obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi osobito za  područja biotehnologije i prehrambene tehnologije u pekarstvu, slastičarstvu i konditorstvu i tako osiguravati dovoljno kvalitetnih stručnjaka za razvoj ovih prehrambenih grana.
  Cilj je stvarno i praktično pomoći u realizaciji ideja za koje se Ivan Bulić tijekom svog života, obrazovanja i rada zalagao, a koje su sročene u dvije Ivanove misli:

  Mladima treba omogućiti pristup svim znanjima i informacijama.
  To je dužnost svakog društva i svakog dobrog i mudrog poslodavca.
  Mladi i obrazovani stručnjaci, suradnici i direktori su presudni za razvoj i budućnost svake tvrtke.

  Nezamjenjivo je svakom poslodavcu njihovo obrazovanje i znanje, njihova znatiželja i želja za novim spoznajama, njihova snažna i zdrava želja za dokazivanjem i uspjehom, a osobito njihova mladenačka snaga i upornost.
  Treba im dati povjerenje, prava i odgovornosti, pomoći im i usmjeravati ih ako pogriješe,  ali i podržati, priznati i pohvaliti njihove rezultate i uspjehe.

  Sukladno odjeljku VI. Statuta Zaklade Ivan Bulić, članka 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić i svojoj odluci od 18.04.2023. godine, Zakladna uprava Zaklade Ivan Bulić raspisuje

  NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ ZA DODJELU NAGRADA, PRIZNANJA, POTPORA I STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.


  Članak 1.

  Natječaj se sukladno članku 31. Statutu Zaklade Ivan Bulić raspisuje za slijedeće namjene:

  A. STIPENDIJE ( 2.000,00 eura godišnje )

  za drugu godinu preddiplomskog studija           4 stipendije

  za treću godinu preddiplomskog studija            4 stipendije

  za prvu godinu diplomskog studija                     4 stipendije

  za drugu godinu diplomskog studija                   4 stipendije


  Stipendije će se isplaćivati u 12 mjesečnih rata po 166,67 eura.


  B. PRIZNANJE

  – za najbolji završni rad i potporu u iznosu od 400,00 eura          1 priznanje


  C. NAGRADA

  – za najbolji diplomski rad i potporu u iznosu od 700,00 eura         1 nagrada      


  D. GODIŠNJA NAGRADA IVAN BULIĆ

  – za najbolji doktorski rad i potporu u iznosu od 1.000,00 eura      1 nagrada

  Sve potpore isplaćuju se u neto iznosu. U slučaju zakonske potrebe, Zaklada će platiti sve poreze i doprinose na isplaćene iznose.

   

  Članak 2.

  Natječaj se otvara 01.06.2023. godine i prijave za natječaj se mogu predati do zaključno sa 13.10.2023. godine.

   

  Članak 3.

  Za nagrade, priznanje,  potpore i stipendije Zaklade Ivan Bulić mogu kandidirati samo redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih  ili poslijediplomskih studija koji su svojim radom ostvarili izvrsne rezultate i koji svojim odnosom prema struci i okruženju mogu služiti kao primjer.
  Prijave na Natječaj mogu podnijeti samo pojedinci, studenti osobno.
  U obzir će se uzimati samo prijave predane na vrijeme i koje će sadržati sve potrebne podatke i dokumente.
  Jednom studentu se godišnje može dodijeliti sredstva za samo jednu namjenu.

   

  Članak 4.

  Prijava za natječaj mora sadržati podatke i dokumente, koji će Stručnom povjerenstvu i Zakladnoj upravi biti potrebni za donošenje odluke o dodjeli sredstava Zaklade:

  –   ime i prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresa stalnog boravka kandidata, datum upisa na Fakultet i ovjereni prijepis ocjena, broj tekućeg računa i IBAN

  –   Izjava o tome da poznaju i prihvaćanju:
      a. /  Statut Zaklade Ivan Bulić,
      b. / Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić,
      c. / Ugovor o dodjeli stipendije Zaklade Ivan Bulić,
      d. / sve ostale propozicije i uvjete natječaja propisane dokumentima Zaklade, 

  –   molba i objašnjenje zbog čega smatra da bi  mu trebala biti dodijeljena sredstva Zaklade za pojedinu namjenu,

  –   mišljenje i preporuku nastavnika i/ili gospodarstvenika koji podržavaju prijedlog studenta.

   

  Članak 5.

  Informativni letci, brošure i prijavnice za natječaj se mogu podići u prostorijama Zaklade Ivan Bulić, Zagreb, Bani 100 u studentskoj referadi Prehrambenog-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Pierottijeva 6. uredovnim danima od 10,00 sati do 15,00 sati i u prostorijama Studentskog zbora.
  Prijave za natječaj, sa svom propisanom dokumentacijom, se predaju isključivo u pisarnicu Prehrambenog-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Pierottijeva 6. uredovnim danima od 10,00 sati do 13,00 sati, u zalijepljenoj koverti veličine A4, sa naznakom ZA NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ i napomenom za koju kategoriju ( A,B,C,D ) natječaja.
  Kandidati za kategorije B,C i D natječaja prilikom predaje dokumentacije trebaju predati i po jedan primjerak svoga rada, sa kojim kandidiraju na natječaju, u tiskanom i u elektronskom obliku.
  Kandidati će za predanu dokumentaciju dobiti potvrdu o predaji.

   

  Članak 6.

  Odluku o izboru studenata kojima će se dodijeliti nagrade, priznanja, potpore i stipendije, donosi Zakladna uprava uz stručnu pomoć i na prijedlog i obrazloženje Stručnog povjerenstva.

   

  Članak 7.

  Stručno povjerenstvo, sukladno Statutu Zaklade Ivan Bulić, Poslovniku i odluci Zakladne uprave Zaklade Ivan Bulić, Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić i Poslovnika o radu Stručnog povjerenstva, radit će u sastavu:

  Prof. Dr. Sc. Jadranka Frece, predsjednica
  Prof. Dr. Sc. Duška Ćurić, PBF, zamjenica predsjednice
  Dr. Sc. Marija Carić, članica
  Prof. Dr. Sc. Draženka Komes, članica
  Prof. Dr. Sc. Damir Stanzer, član

  Stručno povjerenstvo će, nakon uvida u dokumentaciju kandidata, a po potrebi i razgovora sa kandidatima, predložiti Zakladnoj upravi kandidate za dodjelu nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić, najkasnije do 02.11.2023. godine.

   

  Članak 8.

  Zakladna uprava može prije nego donese odluku, tražiti razgovor sa predloženim kandidatima i njihove prezentacije ostvarenja zbog kojeg je kandidat predložen.
  Zakladna uprava može donijeti odluku o dodjeli koja nije istovjetna sa prijedlogom Stručnog povjerenstva.
  Odluke Zakladne uprave su konačne i kandidati se odriču prava na prigovor.

   

  Članak 9.

  Zakladna uprava će raspraviti prijedloge Stručnog povjerenstva i donijeti odluke o dodjeli nagrada, priznanja, potpora i stipendija na svojoj redovnoj sjednici 02.11.2023. godine.
  Zaklada će, nakon donošenja odluke Zakladne uprave, pismeno obavijestiti sve dobitnike nagrada, priznanja, potpora i stipendija.
  Dobitnici potpora, nagrada i stipendija, objavljuju se javno, na Svečanoj sjednici Zaklade, najkasnije u mjesecu prosincu 2023. godine.

   

  Članak 10.

  Potpore za nagrade i priznanje Zaklade Ivan Bulić će biti isplaćene na račune dobitnika nakon održavanje Svečane sjednice Zaklade, a stipendije i nakon obostranog potpisa Ugovora o dodjeli stipendije sa stipendistima.

   

  Članak 11.

  Svi zainteresirani kandidati za natječaj mogu odgovore na eventualne nejasnoće  i eventualna pojašnjenja dobiti dopisom na Tajništvo Zaklade Ivan Bulić, www.zakladaivanbulic.hr , na e mail  info@zakladaivanbulic.com , ili pozivom na telefon Zaklade Ivan Bulić, +385 01 660 80 30.

   

  Članak 12.

  Za bilo kakve sporove iz ovog natječaja, koji se neće moći riješiti dogovorom, bit će nadležan sud u Zagrebu.

   

  UPRAVITELJ ZAKLADE
  Vladimir Bulić