AKTIVNOSTI

Radna tijela Zaklade sastaju se prema potrebi kako bi se obavljale funkcije Zaklade i kako bi se ostvarili svrha i ciljevi Zaklade. Tijela Zaklade međusobno komuniciraju u cilju što bolje međusobne informiranosti o potrebama i aktivnostima.

Zaklada se sastaje najmanje dva puta godišnje.
U proljeće se održava redovna godišnja sjednica Zakladne uprave na kojoj se usvajaju izvještaj o radu i financijski izvještaji, plan rada i financijski plan i raspisuje se natječaj za tekuću godinu za nagrade, stipendije i potpore.

Krajem kalendarske godine održava se svečana sjednica radi proglašenja najboljih i dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija.

Na toj sjednici, koja je javna, pozvani su i prisutni svi zakladnici, ugovorni podupiratelji i podupiratelji Zaklade, a to je možda intimno i najvažniji smisao Zaklade, da se jednom godišnje, na istome mjestu, okupe svi Ivanovi prijatelji i svi koje je on volio i koji su njega voljeli i poštovali, da ga se sjetimo i da se u njegovo ime učini nešto lijepo, humano, plemenito i društveno korisno.

 

Zahvaljujemo svima koji su dali svoju potporu Zakladi Ivan Bulić prilikom osnivanja.